סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

איגוד עובדים

התאגדות של עובדים, לרוב על בסיס מקצועי או ארגוני, על מנת לקדם את תנאי ההעסקה של החברים בה.
קבוצה זו, פועלת להשגת זכויות לעובדים ושמירתם, להסכמי עבודה ולתנאי רווחה שונים, בהתאם למצב השוק והארגון.