סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

היררכית הארגון

כל ארגון מורכב ממגוון תפקידים, אשר מסודרים במדרג על פי סמכותם וחשיבותם במערכת הארגונית.
בראש ההיררכיה נמצאים בעלי הסמכות הגבוהה ביותר, ואחריהם בעלי התפקידים השונים בארגון.
המיקום בא לידי ביטוי במעמד, בהשפעה על הארגון ובתגמולים כספיים.