סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

ותק

משך הזמן בו אדם נמצא בתחום עיסוק מסוים, או במקום עבודתו.
ברבים מן המקרים, ותק העובד מצביע על ניסיונו ומעמדו בארגון.
כמו כן, הוותק מביא עמו קידום במקום העבודה ותגמולים כספיים.