סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

חזון ארגוני

האידאולוגיה והמטרות שמנחות את הארגון, אשר מהם נגזרות מטרות לארגון ויעדים להשגתם.
לכל ארגון מטרה עתידית אליה הוא רוצה להגיע, המושתתת על ערכיו, אמונותיו ויכולתו.