סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

מיקור חוץ (outsourcing)

שיטת ניהול, אשר מטרתה להשאיר את הארגון בתחום התמחותו בלבד.
שיטה מודרנית זו, מעבירה תחומים מסוימים שאינם מחויבים להיות תחת הארגון, לקבלן חיצוני ובכך ממקדת את תחום פעילות הארגון מבחינת הניהול, המומחיות והשליטה.