סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

מיתוג עצמי

הדרך שבה אדם מבדל את עצמו ומציג את עצמו כלפי חוץ.
משמעות המיתוג היא מציאת תכונות, כישורים, עמדות ייחודיות, אשר מבדלות את האדם, מבליטות אותו ומציגות אותו. תהליך זה דורש יצירתיות ומקוריות במציאת הבידול המתאים והדרך להציגו.