סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

משאבי אנוש

זהו תחום הרואה באדם כמשאב ומתייחס אליו כחיוני לצמיחתו והצלחתו של ארגון.
בתחום זה, עוסקים בפיתוח העובד, ביחסי הכוחות בינו לבין הארגון ובינו לבין שאר המשאבים.
תחום זה בארגון עוסק בהתנהלות הארגונית, במימוש הפוטנציאל של כוח האדם והתאמתו לארגון.
לין ביכלר לדוגמה, היינה חברה למשאבי אנוש.