סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

קורות חיים

מסמך המשמש מועמדים המציעים עצמם לעבודה.
המסמך מכיל פרטים אישיים, השכלה, ניסיון תעסוקתי, שירות צבאי, ידע במחשבים, שפות והמלצות ממעסיקים קודמים. קורות חיים זהו המסמך הראשוני שמגישים למקום עבודה פוטנציאלי, ועל בסיסו נבחן המועמד בפעם הראשונה.