סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

שוק העבודה

תחום בחברה קפיטליסטית, אשר מתבסס על היצע וביקוש של משרות ומשכורות.
השוק מורכב מעבודה שמתורגמת למשכורת, הון אנושי, ארגונים ומעסיקים.
כל אלו, מקיימים ביניהם מערכת של יחסי גומלין.