שליחת משרה מספר 25157

רואה/ת חשבון למח' חשבות השקעות בארגון מוביל בר''ג !!