סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

שפת גוף

שפה המעבירה תכנים רגשיים, ציפיות, עמדות וכוונות המועברת על ידי איברי הגוף השונים.
לרוב, היא מלווה בשפה מילולית ומעצימה את המסר המילולי. שפה זו, משמשת כמדד לבדיקת מסרים שאינם גלויים בראיונות עבודה ובשיחות שונות.