סל משרות
כי אצלינו מוצאים עבודה

תכנית עסקית

פירוט מהלכים עתידיים לשם השגת מטרת הארגון.
מסמך שבו מפורטים כל המהלכים העסקיים שיש לבצע.
זהו המשגת רעיון לכדי תכנית עבודה מסודרת, הכוללת שלבי עבודה בכל תחומי הארגון (שיווק, כלכלה, ייצור ועוד..), מה נדרש ומה צפויים להשיג.